Střešovická „Zlatá ulička“
Malé domečky při ulici Na Kocourkách a Ve Střešovičkách lidé nazvali
„Zlatou uličkou” ve Střešovicích na Praze 6.
Více najdete zde.
 
ZPĚT  na “Zlaté uličky”