Foto © 2009 Jaroslav Michna C                                                                                                                             Text © 2009 Aleš Durčák
Štramberská "Zlatá ulička" je pod hradem se 7 roubenými domy čp. 97, 99, 100, 101, 102, 105 a 106 z konce 18. století, domem čp. 102 z lomového zdiva hradu, baštou městského opevnění čp. 103 původně z přelomu 16. a 17. století, mariánským sloupem s Madonou z r. 1862 a středověkou roubenou studnou s rumpálem (hradní zdroj pitné vody) u domu čp. 105. Pod Jaroňkovou uličkou, proti čp. 108, lze spatřit sochu sv. Jana Nepomuckého z r. 1738 (původně na náměstí).
 
ZPĚT  na “Zlaté uličky”