Opočno V Opočně naleznete starou kamennou uličku
zvanou Podkostelí.
V ní stojí pár starobylích domků
a nově opravená fara pod kostelem. Zpět